Jump to content

Detta är SEO Pro Sökmotoroptimering

Här har vi:
 • Företags Katalog med Länkar
 • SEO Artiklar med unikt innehåll
 • SEO Forum med SEO snack
 • SEO Blogg för dina produkter
Kontakta Oss
Nyhets Feed
 • Webbplats Optimering
 • SEO
 • Sökmotoroptimering
 • Företag Katalog
 • Artikel SEO
 • SEO Forum
 • SEO Blogg
 • Webdesign
 • Digital Media

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Vad är energieffektivisering i Värmesystem och Kylsystem i våra fastigheter. Idag fylls fastigheternas Värmesystem och Kylsystem på med kranvatten som är i praktiken i mättat tillstånd med både kväve och syre. I den luft som befinner sig i systemen efter påfyllningen absorberas Syret och Kvävet delvis av cirkulationsvattnet på grund av det stigande trycket. Syret gör så att det korroderar och kvävet orsakar stora avluftningsbehov. (syret måste ner till under 0,3 mg/l). Diffusionskoefficienten på ett system ligger på 0,1 mg/l per dygn som läcker in i systemvätskan. En avgasare måste alltså vara fast installerad i systemen. Meningen med energieffektivisering är att värmesystem och kylsystem avgasas snabbt och enkelt till nästan helt gasfritt, så att de fungerar utan luftproblem även på längre sikt. Detta inkluderar även injustering av radiatorsystemet. När injusteringen görs på bästa möjliga sätt och systemet fungerar utan luftproblem kan energianvändningen i byggnader optimeras, vilket är den allmänna strävan inom EU. Syftet med energieffektiviseringen är att visa CleanSys QVT's koncept som innebär att genomförandet av injusteringen kan underlättas och det önskade slutresultatet (jämn rumstemperatur, tyst radiatorsystem, bättre avkylning av fjärrvärme, besparingar) kan nås. Detta kräver att systemen är rena och avsaknad av syre och kväve samt andra gaser. Vid renoveringar av värmesystem byts normalt avstängningsventiler, stamregleringsventiler och radiatorventiler. Påfyllning av radiatorsystem är således en nödvändighet, precis som vid nybyggen. Den fria luften avluftas från radiatorerna samtidigt med påfyllningen. Fysikalisk lagbundenhet (Henrys lag) i kombination med stora lokala tryckskillnader och stora tidsberoende temperaturskillnader, vilka oundvikligen förekommer i radiatorsystem, förorsakar dock att radiatorsystem måste avluftas flera gånger. Vad vi vill ha sagt är att ett värmesystem eller kylsystem: Alltid måste vara fria från magnetit, bakterier och gaser Skall ha en fast monterad Vento V Connect avgasare i systemet Bör ha ett serviceavtal på värmesystemen och kylsystemen samt på avgasaren Göra en snabb flödesmättning för att konstatera ev. fel innan de blir för stora Hör med CleanSys QVT för mer information: På Webben eller Telefon: 010 - 183 98 30
 3. Minskat energiuttag medför flera vinster, både för dig och för miljön. För dig som fastighetsägare lönar det sig ofta att se över fastighetens värmesystem och kylsystem. Här nedanför ger vi några förslag på vad du kan titta på. Syre (luft i systemet) Magnetit (svart vatten) pH Värdet Bakterier (oftast luktar illa) Mikrobubblor (oljud i rör m.m.) Serviceavtal finns Om du inte kan kolla detta själv, anlita CleanSys QVT AB för analys och besiktning av systemen. Hör av dig på Tel: 010 - 183 98 30 Eller på hemsidans formulär Förfrågan
 4. Välkommen till SEO Artiklar! Med en SEO Artikel blir din webbplats eller produkt omtalad och hamnar mycket högre upp i sökmotor sökningar. Dina unika nyckelord skall nämnas och artikeln som skall skrivas måste också vara unik. Börja använd SEO Artiklar och låt Google samt Bing veta detta. Innehålls Marknadsföring (Content Marketing) är ett strategiskt marknadsföringsinriktat och fokuserat sätt att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att locka till sig och behålla en tydligt definierad publik - och i slutändan driva lönsam kundhandling. Den viktigaste delen av SEO för att synas mer och före andra.
 5. Välkommen till SEO Pro's SEO Forum! Här kan ni som företag lägga in frågor och svar gällande olika SEO relaterade frågor. Vissa har erfarenhet och andra är nya på detta med sökmotororptimering för webbplatsen. Ha en bra dag (",)
 1. Load more activity


×
×
 • Create New...